Sämst trivsel i öppna kontor

Att vara chef i ett kontorslandskap ställer andra krav på ledarskapet än när de anställda har egna rum. Det konstaterar Aram Seddigh, kontorsforskare. I en ännu opublicerad studie uppger mer än hälften att de tycker illa om landskap.

Ylva Edenhall
Publicerad
Annons

Flytten till kontorslandskap fortsätter och många har dessutom flexibla arbetsplatser i landskapet. Men det har länge saknats forskning kring hur landskapen påverkar hälsa, arbetstrivsel och effektivitet. Aram Seddigh, doktorand vid Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet och leg. psykolog inom arbetspsykologi, började forska kring kontorslandskap våren 2011.

Han har bland annat gjort en än så länge opublicerad studie, med kognitiv data, bland 3 000 deltagare över hela Sverige. Över hälften av deltagarna uppger att de inte gillar kontorslandskap. Han har också gjort en förstudie med djupintervjuer i fem fokusgrupper bland 45 chefer och skyddsombud från två företag, ett bland tjänstemännen i ett byggföretag och en statlig myndighet. Alla med erfarenhet av såväl kontorslandskap som cellkontor.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons