Recension

Bellman og DanmarkDet var Bellman och dansken

BOKLÅDAN | Bellman i Danmark

Lars Lönnroth
Publicerad
Annons

Vid sidan av Sverige är Danmark det land där Carl Michael Bellman blivit mest älskad, sjungen, imiterad och utforskad. Hans visor kom i danska skillingtryck redan på 1780-talet och sjöngs under diktarens livstid på Köpenhamns gator, fast stundom i något dubiös översättning (sålunda missförstods utropet ”gutår” som en kamratlig hänvändelse till käcka ”gutter”).
På 1800-talet inspirerade Bellmanssången det i Danmark extremt populära sångspel som kallas vaudeville och odlats av diktare som Johan Ludvig Heiberg och Jens Christian Hostrup. I dag tillvaratas den danska Bellmantraditionen av det livaktiga sällskapet ”Bellman i Danmark”, som leds med lärdom och malmklingande sångröst av författaren Søren Sørensen. Nästa år i september kommer sällskapet att ordna en stor ”Bellmanfestival” i Köpenhamn över temat ”Bellman i billed og digt”.

Samma sällskap har nu under titeln Bellman og Danmark utgivit en diger lunta (551 sidor) som innehåller fem längre, tidigare publicerade studier av olika författare, här försedda med inledning och noter av Bellmanexperten Jens Kristian Andersen, docent vid Köpenhamns universitet.
Fyra av studierna handlar om Bellmans mottagande i Danmark och inflytande på dansk diktning. De är skrivna av numera sedan länge döda men ännu högst läsvärda litteraturhistoriker: svensken Karl Warburg (1852-1918) och danskarna Fr Birket-Smith (1880-1952), O Schoning (1871- 1936) och Ejnar Thomsen (1897- 1956). När man läser deras utredande texter förundras man över hur mycket Bellman faktiskt betytt för den danska vis- och sångspelstraditionen långt in i modern tid.
Men ännu mer förundras man över hur lätt Bellman låter sig fördanskas och anpassas till ett specifikt köpenhamnskt krog- och nöjesliv av det slag svenska besökare brukar förknippa med Tivoli, Dyrehavsbakken, Nyhavn och ”danskt gemyt”. Ibland kan man rentav få intrycket att danskarna tycker att Bellman är för trevlig för det tråkiga Sverige. Några tycks vilja göra honom till dansk hedersmedborgare.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons