Syskonvåld kan ge ärr för livet

I USA fastslår forskare att syskonvåldets konsekvenser drabbar både förövare och offer senare i livet – vanliga symptom är depression, dålig självkänsla och sämre fungerande relationer. I Sverige är problematiken förvånansvärt förbisedd.

Uppdaterad
Publicerad
Enligt Vernon R Wiehe, som forskat om syskonvåld, är det enskilt största och vanligaste misstaget från föräldrarna att inte se problemen.

Enligt Vernon R Wiehe, som forskat om syskonvåld, är det enskilt största och vanligaste misstaget från föräldrarna att inte se problemen.

Foto: DAVID MAGNUSSON
Annons

Under de senaste årtiondena har olika typer av våld i nära relationer lyfts från den privata sfären ut i det allmänna öppna. Våld mot partners, barn och äldre har studerats, undersökts och debatterats. Man har bildat organisationer för att stötta utsatta och beviljat resurser för att bedriva forskning inom områdena.

Men våldet som sker mellan syskon har hamnat i skymundan; i Sverige finns ännu ingen avhandling skriven specifikt med detta i fokus. Jens Peterson, utredare och statistiker på Brottsförebyggande rådet, reagerar med förvåning angående frågor om statistik i ämnet.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons