Fritt söka vård i hela landet

Från årsskiftet har alla patienter rätt att söka öppen specialistvård var man vill i landet. Stockholm, Gotland, Skåne och Sörmland kan räkna med fler patienter och ökade kostnader. Men fortfarande måste patienten betala för själva resan till ett annat landsting.

Publicerad
Tycker du att det är bra att man får söka vård var som helst i landet?
Elenor Selling, 53, undersköterska, Örnsköldsvik
– Absolut, det kan vara kortare köer på andra ställen, specialistvård man vill söka sig till, eller bättre läkare.
Bengt Nilsson, 55, egen företagare, Örnsköldsvik
– Ja, du kanske bor på ett ställe där det inte finns kunskap och resurser, då kan söka dig dit där vården är bättre.

Tycker du att det är bra att man får söka vård var som helst i landet? Elenor Selling, 53, undersköterska, Örnsköldsvik – Absolut, det kan vara kortare köer på andra ställen, specialistvård man vill söka sig till, eller bättre läkare. Bengt Nilsson, 55, egen företagare, Örnsköldsvik – Ja, du kanske bor på ett ställe där det inte finns kunskap och resurser, då kan söka dig dit där vården är bättre.

Foto: TOMAS ONEBORG
Tycker du att det är bra att man får söka vård var som helst i landet?
– Ja, utan tvekan. Det är så olika i landet. Där jag bor ringer man vårdcentralen och får en tid samma dag, men för min dotter i Umeå tar det mycket längre tid. Om jag är sjuk och snabbt behöver träffa en doktor så måste jag få göra det.

Tycker du att det är bra att man får söka vård var som helst i landet? – Ja, utan tvekan. Det är så olika i landet. Där jag bor ringer man vårdcentralen och får en tid samma dag, men för min dotter i Umeå tar det mycket längre tid. Om jag är sjuk och snabbt behöver träffa en doktor så måste jag få göra det.

Foto: TOMAS ONEBORG
Tycker du att det är bra att man får söka vård var som helst i landet?
– Ja, om det är längre kö på ett ställe kan man åka till ett annat för att få vård tidigare. Jag skulle kunna tänka mig att söka vård på ett annat ställe om det går snabbare, så att man kan börja jobba igen tidigare.

Tycker du att det är bra att man får söka vård var som helst i landet? – Ja, om det är längre kö på ett ställe kan man åka till ett annat för att få vård tidigare. Jag skulle kunna tänka mig att söka vård på ett annat ställe om det går snabbare, så att man kan börja jobba igen tidigare.

Foto: TOMAS ONEBORG
Tycker du att det är bra att man får söka vård var som helst i landet?
– Ja det är bra, jag bor i Bollnäs och pendlar fram och tillbaka till Stockholm. Det är viktigt att kunna få vård var man än är när man blir sjuk.

Tycker du att det är bra att man får söka vård var som helst i landet? – Ja det är bra, jag bor i Bollnäs och pendlar fram och tillbaka till Stockholm. Det är viktigt att kunna få vård var man än är när man blir sjuk.

Foto: TOMAS ONEBORG
Tycker du att det är bra att man får söka vård var som helst i landet?
– Jag vet inte, man söker väl vård där man bor. Jag skulle inte vilja söka vård någon annanstans.

Tycker du att det är bra att man får söka vård var som helst i landet? – Jag vet inte, man söker väl vård där man bor. Jag skulle inte vilja söka vård någon annanstans.

Foto: TOMAS ONEBORG
Annons

Landstingen ska ifortsättningen behandla alla patienter lika oavsett var de kommer ifrån i landet. Historiskt har alltid de ”egna” invånarna kommit först, men det gäller inte längre. Den medicinska bedömningen avgör i vilken ordning som patienterna ska prioriteras.

– Ingen är längre instängd i ett landsting. Man kan söka vilken offentligt finansierad vårdgivare som helst och få vården betald av sitt hemmalandsting. Och det gäller all öppenvård som inte kräver inläggning, alltså även dagkirurgi och mer udda behandlingar som bara finns på några få ställen i landet. Så länge det finns ett medicinskt behov kan man söka sig dit, säger Eva Westerlind, handläggare på Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons