Svenska medier måste våga mer

TA BETALT PÅ NÄTET Själva frågan om tidningar ska ta betalt för sitt redaktionella material på nätet andas dåligt självförtroende. Självklart ska de ta betalt, det intressanta är för vad? Det skriver Tidningsutgivarnas vd Anna Serner som efterlyser en rejäl produktutveckling av traditionella medier.

Publicerad
Annons

tt öppet och demokratiskt samhälle förutsätter fria och konkurrenskraftiga medier. Just nu, mitt i lågkonjunktur och strukturomvandlig, utsätts medier och särskilt dagspress för stora prövningar. Annons- och upplageintäkterna sjunker. Ju sämre ekonomi, desto mindre fria och konkurrenskraftiga medier.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons