Gud är inget utan människan

Publicerad
Annons

Ingenting behövs, det som finns det finns skriver författaren Lena Andersson. Varken skapelsens skönhet eller dess inbyggda lidande övertygar henne om existensen av en gud.

Ateist är inget bra ord. Det ger de gudstroende tolkningsföreträde. Gud görs till axiom när bevisbördan i själva verket ligger på den som erkänner den religiösa guden. I det offentliga samtalet finns, uppfattar jag, en oreflekterad respekt för det religiösa. Ateism, jag använder ändå ordet för begriplighetens skull, blir då omänsklighet och stålblank empiri. Det outtalade antagandet är att religiös tro inbegriper ett större själsligt djup, vidare människokärlek och högre moral.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons