Plan B behövs för svajigt yrkesförsvar

Claes Arvidsson
Publicerad
Annons

Två nya utredningar ger ett viktigt underlag inför ett riksdagsbeslut om att avskaffa värnplikten till förmån för ett yrkesförsvar. Den 30 november lägger Tomas Rolén fram sin utredning om hur personalförsörjningen ska anpassas till försvarets nya inriktning (här och nu, tillgängligt och användbart). I uppdraget ingår bland annat att föreslå åtgärder för att åstadkomma säker bemanning av insatser, överväga möjligheter att tidsbegränsat anställa vissa personalkategorier och se över anställningsskyddet.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons