”Villor” gör Gärdet tätare

Förtätningen av Stockholms stadsmiljö fortsätter även i år. Ett exempel är Kampementsbacken på Gärdet där sju nya ”stadsvillor” ska byggas. Egentligen rör det sig om 100 lägenheter, varav 57 kommer att upplåtas med kooperativ hyresrätt.

Publicerad
Perspektiv från väst med de nya stadsvillorna inplacerade längs Kampementsgatan.

Perspektiv från väst med de nya stadsvillorna inplacerade längs Kampementsgatan.

Foto: STOCKHOLMS STAD (ILLUSTRATION)
Annons

Stadsbyggnadskontoret har snickrat vidare på de idéer till stadsförnyelse på Gärdet som tidigare inte föll i god jord. Nu läggs ett kraftigt omarbetat planförslag fram i ett förnyat samråd i slutet av mars. Enligt kontoret innebär det nya förslaget en tätare, mer levande stadsmiljö sam-tidigt som det tar mer hänsyn till det känsliga stads- och kultur-miljölandskapet.

Tanken är att den nya bebyggelsen ska stå i tydlig kontrast till den nuvarande Kampementsbackens storskalighet. Vad man föreslår är sju friliggande ”stadsvillor” i fyra våningar med indragna takvåningar och totalt 100 lägenheter. Arkitekturen anknyter till den tidiga modernism som kännetecknar stora delar av Gärdet. Bland annat har inspirationen hämtats från stadsvillorna längs Askrikegatan vid Tessinparken.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons