Trafikverkets koll på järnvägen brister

I dag är det svårt att bedöma om de anslag som Trafikverket får för underhåll och reinvesteringar används där de gör störst nytta. En bättre kunskap om anläggningen lägger också grunden för att underlaget för den typen av bedömningar i framtiden kan bli väsentligt bättre, skriver Gunnar Alexandersson, särskild utredare av järnvägens organisation.

Publicerad
Annons

Under de senaste åren har det förts en intensiv diskussion om den svenska järnvägen. En rad olika pro­blem har uppmärksammats, inte minst vad gäller infrastrukturens kapacitet, kvalitet och effekterna på tågtrafiken, resenärerna och godstransportköparna. Järnvägsunderhållet har ofta varit i fokus, både i termer av storleken på de statliga anslagen och hur verksamheten är organiserad.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons