SvD:s journalistiska värdegrund

Svenska Dagbladet har funnits som papperstidning sedan 1884 och på internet sedan 1995. Vår publicistiska vision är att förmedla kvalitetsjournalistik inom våra huvudområden som är nyheter, näringsliv, kultur och opinion.

Publicerad
Annons

I vår nyhetsrapportering strävar vi efter

• Att vara opartiska.

• Att det vi publicerar så långt det är möjligt ska vara bekräftat av flera källor.

• Att vara kritiska mot våra skriftliga och muntliga källor, oavsett vem det är eller var de arbetar.

• Att inte använda experter som sanningsvittnen utan behandla dem som vi behandlar alla våra källor.

• Att inte bryta våra löften mot källor som uppgett att de vill vara anonyma.

• Att använda ett korrekt språk och samtidigt undvika insinuationer, överdrifter samt rubriker som inte har täckning i texten.

• Att forskning och undersökningar som vi refererar till ska vara väl underbyggda och framtagna på ett seriöst sätt.

• Att värdera substansen i andra mediers nyheter eller artiklar innan vi återger dem.

• Att ge huvudpersonerna i en artikel tillfälle att komma till tals och bemöta eventuell kritik.

• Att skyndsamt rätta faktafel. Om du som läsare upptäcker fel i en artikel kan du mejla: kvalitet@svd.se

När vi intervjuar personer är vi särskilt angelägna om att

• Visa hänsyn mot ovana intervjupersoner och upplysa om samtal och annat material är avsett för publicering eller inte.

• Tillmötesgå önskemål från intervjuade om att få veta hur deras uttalanden återges.

Svenska Dagbladet följer de pressetiska reglerna och är med och finansierar det pressetiska systemet. Vi strävar alltid efter att publicera så mycket vi vet om en nyhet. Men av pressetiska skäl, eller på grund av källskydd, väljer vi att vara försiktiga med namnpubliceringar eller utpekande detaljer för att undvika att människor utsätts för publicitetsskada.

Om intervjupersoner anser att vi inte följt de pressetiska reglerna kan de anmäla publiceringen i SvD till Allmänhetens Medieombudsman (MO), https://medieombudsmannen.se/

Annons
Annons
Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons