Universitetsrektorer: Fel av regeringen att mäta samverkan

Regeringen bör prioritera en helt annan väg för att stimulera lärosätenas samverkan med det omgivande samhället än att skapa nya mått. Det viktigaste regeringen kan göra är att undanröja hinder och stödja initiativ med bra kringresurser, snarare än att peka ut vad som är ”rätt” samverkan, skriver rektorerna för sex universitet.

Publicerad
Annons

I all forskning och utbildning är samverkan med det omgivande samhället en självklar och integrerad del i universitetens uppdrag. Detta viktiga utbyte bidrar till forskningens och utbildningens kvalitet och samtidigt till nyttiggörandet av den akademiska kunskapsbasen i näringsliv och samhälle. Samverkan sker i dag inom alla vetenskapsområden och tar sig många olika uttryck.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons