”Låt barnen slippa börja skolan två gånger”

Förskoleklassen blir ofta ett övergångsår i avvaktan på den egentliga skolstarten. I stället bör vi införa en tioårig grundskola med skolstart vid sex års ålder, skriver tre forskare.

Publicerad
Förskoleklassen bör avskaffas  för att i stället låta barnen börja grundskolan vid sex års ålder, skriver artikelförfat­tarna.

Förskoleklassen bör avskaffas för att i stället låta barnen börja grundskolan vid sex års ålder, skriver artikelförfat­tarna.

Foto: Jessica Gow/TT
Annons

På onsdagen ska riksdagen besluta om regeringens proposition 2017/18:9 ”Skolstart vid sex års ­ålder”. Bakgrunden är att förra reger­ingen våren 2014 beslutade ut­reda införandet av tioårig grundskola med skolstart från sex års ålder. Nuvarande regering ändrade dock direktiven till att förskoleklassen skulle bevaras.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons