”Synen på kunskap är skolans största problem”

Det är alltför stort fokus på eget sökande efter information i dagens skola. Kunskap ses i första hand som något subjektivt. Synsättet genomsyrar dagens skola. Detta behöver förändras, både för att höja resultaten och skapa mindre stress bland eleverna. Det skriver flera debattörer gemensamt.

Publicerad
Om läroplanerna tydligare definierade vad eleverna bör lära sig, skulle skolresultaten höjas, skriver artikelförfattarna.

Om läroplanerna tydligare definierade vad eleverna bör lära sig, skulle skolresultaten höjas, skriver artikelförfattarna.

Foto: Fredrik Sandberg/TT
Annons

Den kunskapssyn som i dag dominerar den svenska skolan har en avgörande, men ofta förbisedd, betydelse för de sjunkande skolresultaten och läraryrkets sjunkande status. Centralt är antagandet att kunskap inte kan läras ut av en lärare och att eleven därför själv måste tillägna sig kunskapen genom eget sökande. Skolarbetet, som styrs av läroplanerna, präglas också av idén att det inte finns några egentliga sanningar, bara partsinlagor.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons