”Jourdomstolar är fel vapen mot de kriminella”

Vårt nuvarande joursystem för häkt­nings­förhandlingar är fullt tillräckligt när det gäller förhandlingar i brottmål under helger. Därför bör ­andra åtgärder än inrättande av jourdomstolar priori­teras i samhällets kamp mot brottsligheten. Det skriver chefsrådman Lennart Strinäs.

Publicerad
Brottsligheten i dag är påtagligt mer komplex och svårutredd än vad den var för bara fem–sex år sedan, skriver chefsrådman Lennart Strinäs.

Brottsligheten i dag är påtagligt mer komplex och svårutredd än vad den var för bara fem–sex år sedan, skriver chefsrådman Lennart Strinäs.

Foto: Stig-åke Jönsson/TT (Arkiv), Thomas Johansson/TT (Arkiv)
Annons

I den politiska debatten lyfts allt oftare in­rättandet av jourdomstolar fram som en av lösningarna på problemet med den till­tagande grova brottsligheten. Huvudargumentet är att jourdomstolar skulle skapa förutsättningar för en snabb, tydlig och rätts­säker reaktion från samhället mot den som begår brott. Tanken är god men många förespråkare för jourdomstolar tenderar att överskatta fördelarna med ett sådant system.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons