”I framtiden måste vi odla i städerna”

STORSTÄDERNA. Havanna sysselsätter 44 000 med stadsodling. I Detroit finns 800 olika stadsodlingar.

– Det är en del av omställningen till ett mer resurssnålt sätt att leva, menar statsvetaren Björn Forsberg som tittat närmare på fenomenet över hela världen.

Mia Sjöström
Publicerad
Annons

Stadsodling kommer att bli en nödvändighet i framtiden. Det menar Björn Forsberg, som forskar på hur människor ställer om samhället underifrån, från gräsrotsnivå.

– Stadsodling är ett sätt att minska vår sårbarhet i städerna och vi behöver utnyttja all tillgänglig mark i större tätorter till att odla. Vi står inför en resurskris med brist på energi, samtidigt som den globala ekonomin håller på att rämna. Livsmedelskedjan är bräcklig, brister en länk står vi utan mat.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons