Sverige tappar i högskoletoppen

Sverige har länge legat i OECD-toppen sett till andelen högskoleutbildade. Men resten av världen är på väg ikapp – och förbi. Medan andelen högskoleutbildade i Sverige inte har förändrats sedan 2009, ökar den i de flesta OECD-länder.

Maria Jelmini
Publicerad
Annons

Finland, Island, Luxemburg, Polen och Storbritannien, länder som har legat bakom men gått förbi Sverige när det gäller antalet unga högskoleutbildade (25-34 år) den senaste tioårsperioden. Det visar den analys som Universitetskanslerämbetet (UKÄ) gjort av OECD-rapporten Education at a glance och som SvD tagit del av.

Fortfarande ligger Sverige över snittet när det gäller andel invånare med eftergymnasial utbildning, 34 procent mot 30 procent i snitt i OECD år 2012. Men medan många länder kontinuerligt har fortsatt satsa på sin högskola, har antalet högskoleutbildade i Sverige legat stilla sedan 2009.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons