”Sverige ska inte bindas av pakten”

Regeringen och riksdagen måste tydligt deklarera att Sverige inte på några villkor kommer att låta sig bindas av europaktens regler, ens om de blir fördragsfästa. Utan en sådan deklaration kan LO inte stödja ett svenskt deltagande. Det skriver Wanja Lundby-Wedin och samtliga LO-förbund.

Publicerad
Annons

Vid Europeiska rådets möte som inleds i dag ska den så kallade europakten undertecknas av de deltagande ländernas stats- och regeringschefer. Sverige förväntas skriva under pakten, men som icke-euroland inte förpliktigas att följa paktens krav. Diskussionen kring europakten handlar dels om huruvida dess innehåll är till fördel för euroområdet, dels om Sverige ska delta eller ej. LO:s uppfattning är att pakten är en felaktig konstruktion. Problemet med euron är att en gemensam monetär politik tillämpas på allt för heterogena ekonomier. De stora skillnaderna i bytesbalansen hos de nordliga och sydliga euroländerna har gett de förra konkurrens- och exportfördelar och de senare försvagad konkurrenskraft och ökad skuldsättning.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons