De trafikskadade måste få bättre skydd

Konsumentskyddet för de som skadats vid trafikolyckor måsta stärkas. I dag riskerar trafikoffer en kostsam, smärtsam och långvarig process för att få ersättning via trafikförsäkringen. Det skriver de socialdemokratiska riksdagsledamöterna Pyry Niemi och Kurt Kvarnström.

Publicerad
För en person som blir allvarligt skadad i en trafikolycka, kan den efterföljande processen för att få en skälig ersättning via trafikförsäkringen bli mycket kostsam, skriver artikelförfattarna.

För en person som blir allvarligt skadad i en trafikolycka, kan den efterföljande processen för att få en skälig ersättning via trafikförsäkringen bli mycket kostsam, skriver artikelförfattarna.

Foto: JOHAN NILSSON/SCANPIX
Annons

Enligt trafikskadelagen har den som drabbats av personskada till följd av trafik med motorfordon rätt till ersättning via trafikförsäkringen. För att det ska bli en så enhetlig och rättvis ersättning som möjligt har regeringen bestämt att försäkringsbolagen som reglerar trafikskadorna och personskadorna ska rådfråga den så kallade trafikskadenämnden. Nämndens uppgift är att ge råd till försäkringsbolagen om främst ersättning rörande invaliditet och vid dödsfall.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons