EU-länder skapar patentlagstiftning

Idag väntas 25 av EU:s näringsministrar fatta beslut om att tillsammans skapa en gemensam patentlagstiftning. Spanien och Italien deltar inte i beslutet, som de båda länderna länge försökt stoppa. Beslutet tas trots att EU:s domstol har sagt att utkastet till ny patentdomstol inte är förenligt med EU:s grundlag, det så kallade Lissabonfördraget.

Uppdaterad
Publicerad
Annons

Det var i tisdags som EU-domstolen i Luxemburg publicerade sin dom i frågan om den gemensamma patentdomstol, som är nödvändig för att lösa tvister om det nya EU-patentet. Domstolen säger att utkastet till gemensam patentdomstol i sin nuvarande form har brister i fråga om ansvars- och ersättningsfrågor. Dessa brister är sådana att förslaget strider mot EU-fördraget.

EU-domstolens utslag skapade stor oro i kommissionen och i medlemsländerna. Frågan var om EU-domstolens utslag ännu en gång skulle ”sänka” idén om ett gränsöverskridande EU-patent.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons