Recension

Förnimmelser. En fenomenologisk analys av Herman Bangs författarskapDoftrikt men tunt om Bang

Lars Lönnroth
Publicerad
Annons

Av det moderna genombrottets nordiska författare är nog dansken Herman Bang (1857–1912) den som idag framstår som modernast. Han var en radikal samhällsskildrare men i sin prosa förebådade han 1900-talsmodernismen genom en raffinerat impressionistisk berättarteknik som laborerar med antydningar och dunkel symbolik. Verkligheten skildras i korta, laddade scener där sinnesintrycken sorgfälligt registreras men där händelseförloppet i början knappast anas. Berättelsen går oftast ut på att avslöja den uselhet som döljer sig bakom en pampig eller förförisk fasad, och det hela utmynnar för det mesta i en stämning av desillusionerad melankoli. Samtida kritiker tyckte att Bangs berättarstil var affekterad och han själv dekadent – främst på grund av sin homosexualitet – men idag har han blivit en favorit bland litteraturvetarna.

Senaste tillskottet till Banglitteraturen är en doktorsavhandling från Uppsala med titeln
Förnimmelser , skriven av
Axel Lindén , som bekänner sig till den fenomenologiska skolan i filosofen Maurice Merleau-Pontys efterföljd. Projektet går ut på att läsa författarskapet med utgångspunkt från de synintryck, ljud, dofter och smaker som tillsammans bygger upp Herman Bangs värld samt reflektera över de effekter som denna värld skapar i läsarens medvetande. Lindén påstår bland annat att litteraturen är ett sjätte sinne genom vilket läsaren förnimmer en virtuell verklighet. Dessutom är texten enligt Lindén inte ett objekt för litteraturvetenskapligt studium utan en levande organism som interagerar med textanalytikern. Vad som menas med detta är inte lätt att förstå.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons