Skolorna mörkar om brist på bibliotek

Kungliga biblioteket presenterade i veckan preliminära resultat från sin insamling av statistik över skolbiblioteken. Enkäter har gått ut till 6000 skolenheter i landet. Men trots sju (!) påminnelser har man ännu bara fått in svar från drygt hälften (63 procent) av skolenheterna, skriver Karin Linder, förbundsordförande DIK.

Publicerad
Annons

Enligt Kungliga biblioteket (KB) finns det många goda exempel på skolor med bibliotek som aktivt och integrerat i den övriga undervisningen arbetar med att stärka elevernas språkliga och digitala kompetens. Men, och det är ett stort men, redan nu när bara 6 av 10 skolor är inrapporterade kan KB konstatera att mer än hundra tusen elever går i skolor som saknar skolbiblioteksfunktion. Det motsvarar en hel årskull barn. Och siffran lär stiga ytterligare. För hittills tycks det i första hand vara skolor med hyfsad tillgång till skolbibliotek som besvarat enkäten. Det är i skolor som saknar skolbibliotek och biblioteksansvarig som man har svårast att få in uppgifter.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons