LO-förbunden enade om lönemål

LO-förbunden har enats om långsiktiga mål för löner och arbetsvillkor. Det innebär bland annat att löneskillnaderna mellan kvinnor och män ska minskas med sex procentenheter senast år 2028.

TT
Publicerad
Annons

Under perioden fram till år 2028 ska LO-förbunden också verka för att kollektivavtalade lägstlöner ska ligga på en nivå som motsvarar minst 75 procent av medellönen för arbetare. LO-förbunden ska dessutom verka för att lägstalönerna i genomsnitt ökar procentuellt mer än medellönen för arbetare.

Fram till år 2028 ska LO-förbunden verka för en mer sammanhållen lönestruktur bland arbetstagare, heter det i rapporten.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons