Recension

Muhammed. Hans liv och hans tro + Förändringens vindProfeten och hans lära

I Tor Andraes nyutgivna biografi över ­Muhammed är det centrala hur profetens inre liv och själsliga brottning kom att påverka hans lära. Och om den lärans utveckling under det senaste kvartsseklet berättar islamologen Jan Hjärpe i en ny och ­allmänbildande bok.

Lena Andersson
Publicerad
Annons

Tor Andrae var professor i teologi, biskop, akademiledamot och ecklesiastikminister i Bramstorps korta ministär 1936. I nyutgivning kommer nu den biografi över profeten Muhammed som han skrev 1930 och som bearbetades av hans lärjunge Gideon Widengren 1948. Det speciella med Andraes biografi är att författaren i ovanligt hög grad intresserar sig för religionsgrundarens psyke och personlighet och hur de påverkade hans lära. Andrae påpekar att Koranen går att läsa som en urkund för profetens inre liv och själsliga brottning.

Muhammed. Hans liv och hans tro är snårig men i långa stycken belönande, i synnerhet kapitlet om Muhammeds budskap där Andrae beskriver idén om människans val som förbryllande. Muhammed ansåg att människan inget väljer, vare sig tro eller otro, handel eller vandel. Allt bestäms av Allah. Ändå straffas människan av denne för hur hon är och vad hon gör. Mer tröttande är de osorterade detaljerna om den tidens Arabiska halvö och det sociala och religiösa klimat som Muhammed verkade i, samt de plottriga krigsskildringarna.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons