”Vetenskapen är inte heller absolut”

LÄSARBREV. De senaste dagarnas artiklar om alternativmedicin har väckt starka ­reaktioner. Många läsare har mejlat för att berätta hur de blivit hjälpta av akupunktur, kiropraktik och örtmediciner. Andra har velat delge sina dåliga erfarenheter.

Publicerad
PATRIK LUNDIN OCH COLOURBOX. MONTAGE: SVD.
Foto: PATRIK LUNDIN OCH COLOURBOX. MONTAGE: SVD.
Annons

Karolinska institutet har fått sin största donation i historien på 42 mijoner kronor. Givarna paret Osher ville sannolikt att det skulle drivas foskning som leder framåt inom området. Vilket bedrivs på Oshers center i USA. Här i Sverige verkar det som att dessa pengar används till att försöka vederlägga och underminera alternativmedicin. Martin Ingvar och hans kollega Mats Lekander verkar inte ha en vetenskapligt neutral syn på alternativmedecin. Borde inte de som forskar för 42 miljoner kronor vara nyfikna på det område vari de bedriver sin forskning.
/Sebastian Åsberg

Jag är akupunktör sedan 28 år, utbildad i Japan under fem år och har den statliga japanska legitimationen i akupunktur och moxibution. Sedan 1981 har svenska Försäkringskassan och olika landsting, företag och privatpersoner köpt mina behandlingar. Jag vill påstå att den akupunktur som praktiseras i västvärlden av sjukvårdspersonal är ytterst begränsad på grund av den ringa utbildning som är tillgänglig. Professor Edzard Ernst och författaren Simon Singh säger sig ha prövat alternativmedicin strikt vetenskapligt. Min fråga är vem har utfört akupunkturen/kiropraktiken/homeopatbehandlingen? Är det terapeuter med mångårig utbildning och legitimitet i sitt yrke? Eller är det sjukgymnaster och/eller sjuksköterskor med kortare utbildningar i de olika disciplinerna? Om akupunktörerna inte har en fördjupad utbildning och kan ställa en individuell diagnos baserad på patientens tillstånd utan istället utför en behandling mer likt en, vad man kallar ”kokboksakupunktur”, dvs. lika behandling för alla oavsett individuella differenser så är det givet att bra resultat uteblir. Hur kan en västerländsk läkare leda en undersökning eller göra en studie där personal är sjukgymnast eller likvärdig med kortare utbildningar i akupunktur?
/Sven Holm

Jag är 57 år och distriktsläkare sedan cirka 30 år och har varit med i ”Svenska läkare för komplementär medicin” i flera år. Jag träffar även en mängd patienter som, om den används rätt, har haft stor nytta av komplementär medicin. Rättare benämning bör vara integrativ medicin, dvs man tar det bästa från skolmedicinen och kan utnyttja akupunktur, massage, örtmedicin, yoga, meditation med mera som ett ( i rätta händer) använt tillskott i arsenalen av lindrande eller bot för patienten.
/ Gunilla Broström

Det märkliga är inte att den alternativa vården är populär eller att det kan vara placeboeffekt som medför att människor mår bättre, eller rent av blir av med ohälsa. Det märkliga är att den etablerade vårdkedjan inte utnyttjar placeboeffekten fullt ut, genom att se patienten bättre än man gör, att beröra patienten, att utnyttja vackra lokaler och personliga möten som får ta tid. Att bli bekräftad är ju ett av människans största behov, inom den etablerade vårdkedjan tyck det viktigare att läkaren blir bekräftad än att patienten blir det. Få investeringar kan väl bli så kostnadseffektiva som att medvetet påverka människans självläkningsförmåga, och reella upplevelse av att må bättre, med hjälp av det som kallas placeboeffekten. Det intressanta ur individperspektiv är inte hur eller varför man mår bättre, eller rent av blir frisk. Det intressanta är att.
/Birger Schlaug

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons