Svensk naturskog snart borta

Enbart rester av naturskog återstår nu utanför naturreservaten. Vi måste lägga grunden för en politik som kan vända den negativa utvecklingen i skogen, skriver Karin Åström, Naturskyddsföreningen.

Publicerad
Annons

I Sverige brukas nästan all skog. Det intensiva skogsbruket har omvandlat vår natur i grunden. Enbart rester av naturskog återstår nu utanför naturreservaten. Övrig skogsmark avverkas, planteras och avverkas igen efter 70–90 år. I södra delen av landet är de stora lövskogarna borta, i norr faller de sista gammelskogarna. Produktionsintressena kan inte tillåtas fortsätta att styra över skogen. Miljömålsberedningen lägger i dag fram sitt förslag, men allt talar för att detta inte kommer att räcka för att nå samhällets mål för skogen.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons