Privat finansiering ger oss mer infrastruktur

Regeringen har aviserat att man vill satsa mer på vägar och järnvägar. Det är bra! En förstärkt infrastruktur är en viktig förutsättning för utveckling och tillväxt. Men de medel regeringen anvisar är inte tillräckliga för att klara den upprustning, modernisering och nybyggnation som behövs. Av flera skäl bör man därför ta tillfället i akt och sjösätta en tydlig princip, att statlig finansiering ska kombineras med privata och kommunala satsningar. Då kan vi få mer – men också bättre – infrastruktur för pengarna. Det skriver forskarna Göras Cars och Björn Hasselgren vid KTH.

Publicerad
Annons

Sambandet mellan investeringar i transportinfrastruktur, ekonomisk tillväxt och samhällsutveckling är väl belagt. Trots denna insikt har dock anslagen till transportsystemet halkat efter. Vid en internationell jämförelse är Sveriges infrastrukturinvesteringar relativt låga trots att det med tanke på vår glesa bebyggelse finns skäl för att vi skulle investera mer än andra länder med större täthet.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons