Skarp JO-kritik mot Migrationsverket

Justitieombudsmannen (JO) är på flera punkter mycket kritisk mot Migrationsverkets förvarsenheter. Speciellt kritisk är han mot att förvarstagna med psykiska problem placeras på häkten och stämplar det som särskilt olämpligt och beklämmande.

TT
Publicerad
Annons

JO har på eget initiativ undersökt situationen på förvaren och funnit en rad allvarliga brister och kränkningar av de intagnas mänskliga rättigheter, särskilt när det gäller så kallade säkerhetsplaceringar hos kriminalvården.

Att personer, som inte utgör fara för någon annan än möjligen sig själva, regelmässigt låses in på häkten saknar lagligt stöd, enligt JO. En sådan praxis innebär inte bara mer kännbara frihetsinskränkningar och tvång än nödvändigt. Häktesplaceringen riskerar också att spä på de psykiska besvären.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons