Livsmedel är inte alltid utbytbara

Publicerad
Annons

Debatten om hållbara matval handlar idag nästan uteslutande om kött (Brännpunkt 13/12). Naturvårdsverket har nyligen publicerat en rapport om köttkonsumtionens klimatpåverkan och styrmedel för att minska konsumtionen. Man utgår från att vi i Sverige måste minska vår köttkonsumtion av klimatskäl. Frågan är bara vilka styrmedel som ska tillgripas. Avgränsningarna i rapporten är klara; man diskuterar inga andra åtgärder för att minska växthusgasutsläppen i Sverige än minskad köttkonsumtion, kvantifierar inte hur stor utsläppsminskade effekt olika styrmedel skulle få och inkluderar heller inte andra livsmedelsgrupper där en minskad konsumtion skulle leda till utsläppsminskningar. Därför är det märkligt att man föreslår att styrmedlen också måste styra bort konsumtion av ost.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons