Små justeringar löser inte skolans problem

Det borde det vara självklart att tillsätta en bred och förutsättningslös utredning om den framtida skolan. Listan på vad som skiljer 90-talets samhälle från 2000-talets kan göras hur lång som helst. Att då tro att några fler timmar hit eller dit, längre terminer, fler betyg eller vakter i skolan skall lösa problemen är naivt. Det skriver Bert Stålhammar, professor i pedagogik och bland annat pedagogisk expert i tv-programmet Klass 9 A från Malmö 2010.

Publicerad
Annons

När ”Den blomstertid nu kommer” sjungs i våra skolor om några veckor så är det femtionde läsåret med grundskolan från 1962 som avslutas. Dåvarande ecklesiastikministern Tage Erlander tillsatte 1946 en Skolkommission 1946 som skulle dra upp riktlinjerna för en ny obligatorisk skola som skulle passa det nya samhälle som nu växte fram. Det andra världskriget hade slutat 1945, industrialiseringen av Sverige hade satt fart och allt fler från landsbygden övergav sina arbeten på landsbygden och började i stället i städernas fabriker.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons