”Det lokala fisket riskerar att försvinna helt”

Sveriges fiskare blir allt färre och hamnarna läggs ned. Den här utvecklingen går stick i stäv med regeringens mål om ett lokalt fiske och en levande landsbygd, och strider mot de mål som FN:s toppmöte har satt upp, skriver ett flertal lokalpolitiker.

Publicerad
Levande hamnar och lokala fiskeflottor skapar värden som sysselsättning och företagande i flera led runt fisket, skriver artikel­författarna.

Levande hamnar och lokala fiskeflottor skapar värden som sysselsättning och företagande i flera led runt fisket, skriver artikel­författarna.

Foto: Yvonne Åsell
Annons

Svenskt fiske är på väg att upphöra längs stora delar av Sveriges långa kust. Fiskeflottan blir mindre och mindre och flera fiskehamnar har försvunnit eller blöder. Föränd­ringen har accelererat under senare tid, inte i oväsentlig del påskyndad av beslut av stat­liga myndigheter. Dessa beslut går dessutom, oväntat nog, tvärtemot regeringens mål om ett lokalt fiske och en levande landsbygd.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons