”Vindkrafts­strategin riskerar att misslyckas”

Foto: Magnus Hjalmarson Neideman

Mycket talar för att frågan om lokal kompensation blir avgörande för vindkraftens fortsatta utbyggnad. Växande motstånd kan skjuta den nationella vindkraftsstrategin i sank, skriver professor Hans Westlund.

Publicerad
Annons

Sverige befinner sig i en omfattande energipolitisk omvandling. Riksdagen har beslutat att år 2040 ska Sveriges elproduktion vara 100 procent förnybar. Kärnkraften håller på att fasas ut och det ersättningsalternativ som främst står till hands är vindkraft. Det tillkommer dessutom nybehov av el på grund av växande befolkning, samt elektrifiering av transportsektorn och stålindustrin, samtidigt som gamla vindkraftverk och biokraft­anläggningar tjänar ut och måste ersättas. På uppdrag av regeringen presenterade därför Energimyndigheten och Naturvårdsverket den 28 januari en nationell strategi för en hållbar vindkraftsutbyggnad.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons