Fredrik Charpentier Ljungqvist:Ny teknik löser konsthistoriska gåtor

I träpannån för ”En gammal kvinna” har man hittat en årsring som bildades först fyra år efter att den tillskrivna konstnären Anthonis van Dyck dog.
I träpannån för ”En gammal kvinna” har man hittat en årsring som bildades först fyra år efter att den tillskrivna konstnären Anthonis van Dyck dog.

Med hjälp av så kallad dendrokronologi kan man i dag fastställa inte bara hur gammalt virket i en träpannå är, utan även var trädet vuxit. Ett pågående tvärvetenskapligt forskningsprojekt ger unika inblickar i konstvärlden under tidigt 1600-tal.

Fredrik Charpentier Ljungqvist
Publicerad
Annons

Humanistiska forskningsprojekt, i synnerhet inom estetiska ämnen som konstvetenskap, brukar av tradition vara enmansprojekt. En ökad internationalisering i kombination med framstegen inom andra vetenskaper, som öppnat för nya frågeställningar och analysmetoder, har emellertid frambringat fler större forskningsprojekt även inom ämnen där de tidigare varit sällsynta. Under ledning av konsthistorikerna Justin Davies och Joost Vander Auwera kunde det första större genuint tvärvetenskapliga projektet kring klassiskt måleri – Jordaens van Dyck-projektet (Jordaens Van Dyck Panel Paintings Project, JVDPPP) – inledas 2016 tack vare i huvudsak privat finansiering.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons