”Strandskyddet får inte kväva skärgårdslivet”

 Befolkningsutvecklingen i skärgårdsområdet har varit negativ under 2000-talet. Det är därför viktigt att underlätta för dem som fortfarande bor där, skriver debattören.
Befolkningsutvecklingen i skärgårdsområdet har varit negativ under 2000-talet. Det är därför viktigt att underlätta för dem som fortfarande bor där, skriver debattören. Foto: Mats Schagerström/TT

Det utvidgade strandskyddet på 300 meter innebär orimliga restriktioner för alla som bor och verkar i glest befolkade öar och skärgårdar. Det skriver Lotten Hjelm, Skärgårdarnas Riksförbund.

Publicerad
Annons

Den aktuella strandskyddsutredningen skulle se över hur det kan göras enklare att bygga strandnära i glest bebyggda områden och underlätta för småföretagare, besöksnäring och gröna näringar där. Utredningen har landat i att man föreslår möjlighet till vissa lättnader i glesa ”landsbygds­områden” i inlandet. För våra glest bebyggda och lågt exploaterade skärgårdar förslås däremot inga lättnader.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons