Belöna jämställda högskolor, säger S

Ge bonus till högskolor och universitet som påtagligt förbättrar sina resultat för jämställdheten mellan kvinnor och män, föreslår Socialdemokraterna.

TT
Publicerad
Annons

Bonusen ska stimulera lärosätena ”att nå resultat i jämställdhetsarbetet” och den ska utgå från kvalitativa och kvantitativa förbättringar, skriver den utbildningspolitiska talespersonen Ibrahim Baylan (S) på debattplats i Svenska Dagbladet.

Kvinnor och män har olika villkor för sin akademiska karriär och förbättringen går för långsamt, förklarar han.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons