Javisst är jag politiskt korrekt!

Publicerad
Annons

Marie Louise Ramnefalk har alldeles rätt i tisdagens Svenska Dagbladet att svenska språkets framtid avgörs av hur det behandlas i Sverige. Däremot tycks hon inte ha insett att den föreslagna språklagen just ger svenskan en stark särställning. Det stadgas att svenska är ”huvudspråk i Sverige”, att det är ”samhällets gemensamma språk” som ska ”kunna användas inom alla samhällsområden” och att det ”allmänna har ett särskilt ansvar för att svenskan används och utvecklas”.

Om andra språk sägs betydligt mindre. För de fem officiella minoritetsspråken och det svenska teckenspråket stadgas att ”det allmänna har ett särskilt ansvar för att skydda och främja” dem. I övrigt nämns inga ­andra språk, endast att den som har annat modersmål än något av de sju nämnda ”ska ges möjlighet att utveckla och använda sitt modersmål”.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons