Carema inblandat i tre nya fall

Det privata vårdföretaget Carema är inblandat i ytterligare tre fall som anmälts enligt lex Sarah till Socialstyrelsen. Fallen visar på allvarliga missförhållanden där rutiner inte följts inom hemtjänsten och på äldreboenden i Lomma och Karlstad.

Fredrik Mellgren
Publicerad
Annons

I två fall från Lomma handlar det om problem med larmanordningarna och rutinerna hos två hemvårdsgrupper som Carema ansvarar för inom hemtjänsten. Här handlar det om allvarliga missförhållanden.

Det ena fallet handlar om en äldre person som dels har trygghetslarm, dels behöver besök från hemtjänsten fem gånger varje dag för att klara sig. På morgonen den 11 september faller personen omkull och trycker på trygghetslarmet. Personal i Solberga hemvårdsgrupp svarar på larmet, men samtalet bryts. Men ingen Caremapersonal försöker ta reda på vem som larmade och personen blir liggande kvar på golvet utan möjlighet att ta sig upp på egen hand i nästan två timmar. Då kommer nästa inbokade besök från hemtjänsten till lägenheten.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons