Annons

Ny lösning fokuserar på riskstyrning

Atle Christiansen och Peter Andersland från det norska fondbolaget Harvest.
Atle Christiansen och Peter Andersland från det norska fondbolaget Harvest.

Fonder upplevs av många som en komplicerad sparform, likväl är det ett populärt alternativ att investera sina pengar på. Det inom fondbranschen som tidigare bara varit reserverat för den ekonomiska eliten och stora institutionella investerare ska nu erbjudas privatpersoner.

Svenskar älskar att fondspara, vi är faktiskt världsmästare på att spara i fonder. Enligt Fondbolagens Förening sparar 76 procent av Sveriges befolkning i fonder utöver sin premiepension.

För att hjälpa fondspararen i sitt val av fonder lanserar nu det norska fondbolaget Harvest en ny lösning som enkelt låter dig välja investeringsprofil och hjälper dig att hålla koll på risken. Bakom lösningen ligger det en unik investeringsstrategi baserat på en kombination av mänsklig erfarenhet och teknologi i världsklass.

Erkänd förvaltare

Grundaren Atle Christiansen tror fortfarande på Harvests erkända teknologi, och vill fortsätta att satsa på den, men nu med mänskligt inflytande.

– När vi startade Harvest var vi unika, nu vill alla använda faktorer och maskiner. Vi har förändrat branschen och blivit ännu bättre på riskstyrning. För oss handlar det om förtroende - vi måste förtjäna kunderna och det tror jag att vi gör med betoning på riskstyrning med hjälp av teknologi och bra människor, säger Atle Christiansen.

Hedgefondförvaltaren Peter Andersland är en av de som har tillkommit i teamet. Han blir ny investeringsdirektör

– För mig handlar det om att se sammanhang och kontexter med mina egna ögon. Maskiner kan behandla stora datamängder, men jag kan se trender och historiska sammanhang. Hos oss bestämmer människan vilken data som maskinen ska processa och på vilket sätt, säger Peter Andersland.

Bygger bro mellan människa och maskin

Det var främst de med allra mest pengar och de stora internationella kapitalägarna som drog nytta av Peter Anderslands känsla för investeringar. Nu kan helt vanliga personer med mindre summor få tillgång till samma sak. Genom lanseringen av nya produkter vill Harvest erbjuda investeringsmöjligheter som tidigare bara den ekonomiska eliten haft tillgång till.

– Maskiner är bra på mycket men det krävs människor för att fatta rätt beslut och sätta saker i kontext. Därför bygger vi nu en bro mellan människa och maskin. Vår insats, uppföljning och expertis ska få dina tillgångar att växa, det är därför vi säger att du skördar som vi sår, säger grundaren Atle Christiansen.

Riskinformation
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens riskprofil och förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ som ett resultat av kursfall. Information om kostnader och ytterligare upplysningar finns i fondens faktablad och informationsbroschyr.