Annons

Svenskarna har för mycket pengar på banken

Erika Eliasson, vice vd på Lendify.
Erika Eliasson, vice vd på Lendify.

Svenskar har tusentals miljarder på sina sparkonton med låg eller ingen ränta alls. För att pengarna inte ska ätas upp av inflationen måste de investeras. Ligger pengarna på ett konto utan ränta eller avkastning kommer 100 000 kronor vara värda knappt 82 000 kronor om 10 år*.

När årets näst sista räntebesked lämnades av Riksbanken i oktober förblev reporäntan oförändrad på minus 0,25 procent. Även om räntan sakta kommer höjas, dröjer det innan sparkontot genererar någon ränta. Många sparare letar därför efter andra sätt att placera sina pengar.

Utmanar banken

Att låna ut pengar mot ränta är något som bankerna länge har haft oligopol på. Men nu luckras finansbranschen upp och förhållandena för utlåning förändras. Sedan en tid tillbaka möjliggör tekniken att även du kan fungera som bank och låna ut pengar till kreditvärdiga låntagare. Det svenska bolaget Lendify skapar nästa generations bank och erbjuder investerare ett attraktivt räntealternativ.

– I stället för att pengarna ska ligga på ett konto utan avkastning kan vanliga privatpersoner och företag investera på det sätt som banker och institutioner har gjort under lång tid. Genom att använda oss av data och teknik kan vi samtidigt även sänka snitträntan för låntagarna, säger Erika Eliasson, vice vd på Lendify.

Kreditvärdiga låntagare

Avkastningen hos Lendify har varit 5,66 procent** efter avgifter och kreditförluster de senaste tolv månaderna per sista oktober. Kreditförlusterna för lån till kreditvärdiga privatpersoner i Sverige är stabila och förutsägbara och det finns mycket historik att tillgå. Risken är låg ur ett internationellt perspektiv.

– Att investera i lån är förknippat med relativt låg risk då Sverige har en unik infrastruktur för krediter. Vi har hög digital användning, mobilt bank-id, kreditupplysningsföretag, etablerade inkassoföretag, Kronofogdemyndigheten samt en kultur av att man betalar tillbaka sina lån, säger Erika Eliasson.

Om du som investerare behöver ta ut hela ditt kapital i förtid kan du sälja ditt konto på Lendifys andrahandsmarknad.

– Historiskt sett har likviditeten på andrahandsmarknaden varit god och en försäljning har i genomsnitt tagit 7 timmar, säger Erika Eliasson.

För att göra det ännu enklare för investeraren kan nu Avanza-kunder se sitt Lendify-innehav på sitt Avanza-konto.

*Uträkningen baseras på en inflationstakt om 2 procent.

**Avkastningen beror bland annat på låntagarnas kreditbetyg och lånens löptid. Investerare bär kreditrisken och omfattas ej av den statliga insättningsgarantin. Avkastningen för Lendify beräknas som genomsnittet av samtliga investerares avkastning (efter avgifter och kreditförluster) per den sista oktober 2019 dividerat med deras genomsnittliga utlånade kapital under samma period. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning.