”Lagstifta om vård för de beslutsoförmögna”

Foto: Simon Rehnström

En redan utsatt patientgrupp löper stor risk att fara illa, eftersom det saknas reglering kring vem som har rätt att fatta beslut när inte patienten själv kan samtycka till vård. Det skriver Kenneth Johansson, Statens medicinsk-etiska råd.

Publicerad
Annons

Dagligen möter vårdpersonal runtom i landet patienter som har behov av vård men saknar förmåga att ta ställning till vården. Det kan exempelvis vara en patient med kognitiv funktionsnedsättning som visar symtom på allvarlig sjukdom och behöver genomgå en smärtsam provtagning, men saknar förutsättningar att förstå syftet med undersökningen. Det kan vara patient med demens som fått problem med hjärtat och behöver en besvärlig behandling som kräver samverkan. Eller en patient på intensivvården som blivit akut förvirrad och behöver ges lugnande läkemedel för att kunna få nödvändig behandling.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons