”Privatlivet först av allt”

DELBETÄNKANDE TACK. Ge integritetsskyddskommittén möjlighet att noggrant undersöka alla de tvångsmedel som justitiedepartementet vill driva igenom, skriver 13 företrädare för politiska partier och organisationer.

Publicerad
Annons

Under våren avser riksdagen att behandla en rad separata lagförslag som rör utökad användning av hemliga tvångsmedel. Samtidigt arbetar en parlamentariskt tillsatt grupp med frågor som rör skyddet för enskildas integritet i brottsbekämpningen.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons