De rödgröna har enats om sin EU-politik

De rödgröna har enats om en gemensam EU-plattform, där allt från en gemensam bekämpning av ungdomsarbetslösheten till gränsöverskridande brottsbekämpning ska ingå.

Nuvarande EU-ministern var snabbt ute och kritiserade Socialdemokraterna för att köra över sina rödgröna kollegor.

Maria Jelmini
Publicerad
Annons

De rödgröna partierna, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet, har lyft fram tio punkter i vilka de sammanfattar sin gemensamma EU-politik. Det handlar om allt från hur ungdomsarbetslösheten ska minskas till att man betonar att EU-länderna ska ta ett solidariskt ansvar för Europas säkerhet.

Trots de rödgröna partiernas tidigare oenighet kring EU, slår man nu fast att ”EU är en central arena som ger Sverige möjlighet att tillsammans med andra finna gemensamma lösningar på gränsöverskridande problem” och har lyckats enas inom en rad områden som EU:s utvidgning, som man vill ska fortsätta, klimatfrågan, arbetsrätt och diskriminering.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons