Jonas Nordin:Detaljerade vyer över småstaden Stockholm

Han anlitades för att måla kungs­gårdarna, och hade den unge Gustav III som elev, men störst betydelse har de Stockholmsvyer han målade för brödfödan fått. I en ny bok porträtteras Johan Sevenbom, som gett oss detaljrika inblickar i 1700-talets Stockholm.

Uppdaterad
Publicerad
Annons

Under 1700-talet var vedutamåleriet en populär konstform. Veduta är italienska och betyder utsikt. Breda stadspanoramor med noggrant återgivna byggnadsverk är vad som främst karakteriserar genren. Det finns ingen tydlig avgränsning mot andra former av landskapsmålningar, men höga himlar, ett pittoreskt folkliv i förgrunden och gärna stora vattenytor i mellanplanet är utmärkande. Stilarten utvecklades i Italien och Frankrike under 1600-talet och hade en inspirationskälla i det nederländska realistiska landskapsmåleriet. Topografisk exakthet åstadkoms med hjälp av camera obscura, en optisk hålkamera som återgav en projektion av motivet. Vedutamåleriet stod måhända inte högt i kurs vid Europas konstakademier, men fick desto mer skjuts av den tilltagande turismen inom högreståndskretsar. Från bildnings- och nöjesresan till Italien hembragte man gärna en målning för att minnas vad man sett.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons