Till botten med svenska historien

Publicerad
Annons

Alexej Smirnov
Svensk historia under vattnet
Vrak i Östersjön berättar
Övers: Sergej Gratchev
216 s. Wahlström & Widstrand. CA 331:-

Våren 1790 bestod Sveriges skärgårdsflotta av över 350 galärer och andra fartyg, tillsammans bestyckade med i runda tal 3 000 kanoner. Också örlogsflottan var imponerande i sin slagstyrka: närmare 30 linjeskepp och stora fregatter satte segel på redden i Karlskrona och gick mot Finska viken, där Gustav III:s misslyckade krig mot Ryssland nu var inne på tredje året.
De följande sjöstriderna är legendariska. Både örlogs- och skärgårdsflottan blev instängda längst in i viken och förlorade därefter många skepp och mannar under utbrytningen, det Viborgska gatloppet. Det var den 3 juli. Först några dagar senare, vid Svensksund, kunde man uppnå en nöjaktigt ärofull fred.
I en annan tid, efter en annan fred, förvandlades Viborg till en sovjetisk stad, och så kom det sig att den historiska utbrytningens alla fartygsvrak på vikens botten förblev outforskade, även sedan intresset
för marinarkeologi börjat breda ut sig i kölvattnet efter det återfunna regalskeppet Vasa. De förlista låg för nära den sovjetiska gränsen, helt enkelt, på odykbart vatten, bortglömda.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons