Här är FI:s valmanifest

Feministiskt initiativs valmanifest innehåller fyra prioriterade områden.
Där ingår bland annat krav på kortare arbetstid, satsning på billiga hyresrätter, krav på samtycke vid sex och uppehållstillstånd till papperslösa. Klicka dig genom svepet för att se vad partiet vill och hur de ska uppnå sin politik.

Louise Andrén Meiton
Publicerad
Annons

Mot diskriminering på arbetsmarknaden och för jämställda löner:

FI:s linje är att namn, kön eller utseende inte ska avgöra om någon får jobbet eller inte. Partiet vill att offentliga upphandlingar aktivt ska arbeta mot diskriminering och att sanktionsmöjligheter gentemot diskriminerande företag ska utvecklas. FI vill också ge möjlighet till positiv särbehandling i arbetslivet för personer med funktionsnedsättning och för rasifierade personer.  Medlingsinstitutets uppdrag bör ändras till att verka för jämställda löner och en jämställdhetsfond bör skapas för att finansiera höjda löner i kvinnodominerade arbeten och sektorer.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons