Fjellner (M): Skrota drömmen om allt tätare EU

Det räcker inte att säga att det är EU som är problemet. Minst lika mycket är valutgången ett slag mot det brittiska politiska etablissemanget, skriver Christofer Fjellner (M) som vill att vi tar vara på detta tillfälle att göra Europasamarbetet friare och bättre.

Publicerad
Christofer Fjellner (M).

Christofer Fjellner (M).

Foto: Fredrik Persson/TT
Annons
Christofer Fjellner (M).

Christofer Fjellner (M).

Foto: Fredrik Persson/TT
Christofer Fjellner (M). Foto: Fredrik Persson/TT

DEBATT | BREXIT

Drömmar om ett allt tätare europeiskt samarbete riskerar att göda populism och EU-fientlighet helt i onödan.

Britterna väljer att lämna EU. Storbritannien lämnar därmed de gemensamma besluten om Europas framtid. Men de utmaningar Europa och Storbritannien står inför försvinner inte. Europasamarbetet kommer att fortsätta vara avgörande för att möta våra gemensamma utmaningar. Gårdagens omröstning markerar inte slutet på Europasamarbetets existentiella utmaningar. Tvärtom skulle man kunna säga att det är nu det börjar. Nu väntar ett årtionde av förhandlingar om hur relationerna mellan Storbritannien och EU ska se ut. Det viktiga nu är att det inte blir ”business as usual”, utan att vi tar tillvara på detta tillfälle att göra EU bättre. Annars riskerar vi att hamna i en situation där fler länder väljer att följa britterna ut ur EU. Vi behöver därför en bred diskussion om vad EU ska vara i framtiden, hur EU i än högre grad kan bidra till tillväxt och jobb och om onödig centralisering av makt inom unionen. Det är hög tid att skrota drömmen om en ”ever closer union”.

Annons
Annons

Visst var det så att EU förlorade omröstningen. Men alla som följt den brittiska valrörelsen vet att valet handlade minst lika mycket om invandringskritik och att ge fingret åt det politiska etablissemanget. Utfallet följer samma trend av antietablissemang som går över världen och som bland annat burit fram Donald Trump till republikansk presidentkandidat. Det räcker inte att säga att det är EU som är problemet. Minst lika mycket är valutgången ett slag mot det brittiska politiska etablissemanget.

Vi får nu sätta oss och förhandla ett frihandelsavtal med britterna. Vad utfallet av de förhandlingarna blir vet ingen i dag. Förhandlingarna kommer att bli svåra och ta många år, men vi är alla beroende av att hitta pragmatiska lösningar. Vi har uppenbara svenska intressen att försvara i förhandlingarna. Storbritannien är hem åt hundratusen svenskar. Frågan om invandring från andra EU-länder har varit en av de viktigaste frågorna för dem som vill lämna EU. Men för Sverige och EU är det avgörande att våra ungdomar kan fortsätta bo och jobba i London även i framtiden. Men kanske än viktigare är att Storbritannien stannar kvar i EU:s gemensamma marknad. Storbritannien är vår fjärde viktigaste exportmarknad. Många jobb och enskilda människors framtid är beroende av att vi lyckas stå upp för svenska intressen i förhandlingarna. Vi har ett intresse av att värna den fria rörlighet och inre marknad som är de grundläggande principerna i Europasamarbetet.

EU står inför många ödesfrågor där britterna hade kunnat spela en nyckelroll. Inte minst Rysslands allt mer aggressiva stormaktsambitioner och utveckling mot auktoritär nationalism och flyktingvågorna från Mellanöstern och de migrationspolitiska utmaningar det skapat, kräver ett starkt och enat Europa. Sverige måste ta en mer aktiv roll i Europasamarbetet när vi nu förlorarar vår viktigaste allierade i Bryssel. Vi kan inte längre nöja oss med att ta rygg på britterna i EU. Nato kommer att spela en allt viktigare roll för europeisk säkerhet och det blir nu svårt för Sverige att fortsätta stå utanför. Men vi måste också driva på för att få det Europasamarbete vi vill ha, som fokuserar på frågor där det faktiskt finns ett mervärde av europeisk samverkan och inte centralisera allt mer makt till institutionerna i Bryssel. Drömmar om ett allt tätare europeiskt samarbete riskerar att göda populism och EU-fientlighet helt i onödan.

Annons
Annons

Valresultatet riskerar nu att splittra Storbritannien. Det är äldre väljare på den engelska landsbygden som i stor utsträckning har röstat för att lämna. Bland de unga och i storstäderna finns en klar vilja att stanna kvar i EU. Och Skottland röstade med bred majoritet för att stanna kvar i EU. Det är tydligt att skottarna ser sin framtid som en del av EU. Det är troligt att det nu kommer krav om en ny skotsk folkomröstning om självständighet. Storbritannien riskerar att brytas upp och vad innebär det i förlängningen för Wales och Nordirlands relation till England?

Det råder ingen tvekan om att många även här i Sverige nu kommer lyfta frågan om Sveriges relation till EU och en tänkbar svexit. Men att Sverige skulle lämna EU är otänkbart. Svenska jobb och svensk tillväxt är beroende av EU. Hälften av allt som vi producerar går på export och mer än hälften av vår handel sker med andra EU-länder. Våra företag är beroende av tillgång till EU:s gemensamma marknad, det är avgörande för tillväxt och jobb. Och EU har faktiskt ett brett folkligt stöd i Sverige. Bara en av tre vill att Sverige lämnar EU.

Jag är övertygad om att vi aldrig haft någon diskussion om att lämna EU varken i Storbritannien eller i Sverige om Europa varit i en situation av tillväxt och jobb. Då hade fokus legat på just de frågor som nu kan ta oss tillbaka dit, som den inre marknaden, den digitala ekonomin, internationell handel och strukturomvandling. De som nu vill lämna Europasamarbetet menar att Europas stagnation beror på att EU inte fungerar. Men EU:s konkurrenskraftsproblem har väldigt lite att göra med Bryssel. Det är oförmågan till reformer och ansvarsfull finanspolitik i medlemsstaterna som satt oss i den sits vi sitter nu. Utan EU hade problemen förmodligen varit ännu värre, eftersom omvandlingstrycket från EU:s gemensamma marknad då inte funnits.

EU har av många främst kommit att förknippas med byråkrati, klåfingrighet och krångliga regler. Och visst finns det byråkrati och klåfingrighet även i Bryssel, men i betydligt lägre utsträckning än i de flesta medlemsländer. Ledordet framöver måste vara att Bryssel inte ska addera byråkrati till medlemsstaterna utan tvärtom blir ett verktyg för att bekämpa byråkrati och klåfingrighet i EU:s medlemsländer. När nu britterna lämnar gäller det att vi som är kvar tar den här chansen att göra Europasamarbetet friare och bättre för alla.

Christofer Fjellner
Europaparlamentariker för Moderaterna

Visa diskussion
Annons
Annons
Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons