Recension

Civilisationernas kamp. Mot en ny världsordningLogiken bakom kaoset

Samuel P Huntingtons omdebatterade bok ”Civilisationernas kamp” har efter tio år översatts till svenska. Av de fyra kulturer som utmanar västerlandets dominans är det enligt Huntington den islamiska världen som står för den största utmaningen. Moderniseringen är ingen tebjudning, skriver Håkan Arvidsson.

Håkan Arvidsson
Publicerad
Annons

Det kalla kriget var moderniseringens och modernitetens höjdpunkt. Under denna långa och fredliga kraftmätning behärskades världen av två moderna supermakter och två modernistiska ideologier. Och det var just detta som garanterade att världskonflikten kunde få ett fredligt förlopp. Att båda systemen stod mot varandra och hyllade en modernistisk vision av det ideala samhället och närde drömmen om ett modernt paradis som historiens mål hindrade dem från att gripa till ett nukleärt utplåningskrig. Utan mänsklighet inget modernt paradis, var den insikt som gjorde det kalla kriget till en lång fredsperiod.
När det kalla kriget avslutades genom Sovjetunionens sammanbrott hälsades det som slutet på alla konflikter. Det onda och det skrämmande i världen var nu avlägsnat. Så har det inte blivit. Vi har hemsökts av ett
annat slag av motsättningar, som ofta synes minst lika svårbemästrade som det kalla krigets.

Den nya världsordning som vuxit fram är betydligt mer svåröverskådlig än det kalla krigets välordnade värld var. Den är på en och samma gång unipolär och multipolär. USA, den enda kvarvarande supermakten, härskar över en arkipelag av konflikthärdar - konflikthärdar som hotar USA:s och även västvärldens hegemoni. Denna nya världsordning är ständigt under debatt och analys i våra medier. Ännu är det emellertid inte någon som förmått formulera en samlande hållning till den situation vi hamnat i.
Det har inte saknats tunga inlägg i debatten som dominerats av engelsmän och amerikaner. Robert Kaplan har skrivit en svartsynt bok med titeln ”The Coming Anarchy” i vilken världens oreda framstår som övermäktig och framtiden som barbariskt mörk. Den motsägs av engelsmannen Mark Leonards ”Utmaning Europa”. I Leonards framtidsscenario intar Europa en dominerande ställning i kraft av civiliserad kompromissvilja.
Det tyngsta
inlägget står ändå Samuel P Huntington för i boken Civilisationernas kamp. Mot en ny världsordning. Boken utkom för tio år sedan men har först nu fått en svensk översättning. Detta till trots har dess teser blivit mycket diskuterade och stundtals våldsamt förkastade, även i Sverige.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons