Skenbar brådska Slussens problem

Om havshöjningen går snabbare än gissningarna i de osäkra beräkningarna havererar hela lösningen och det finns ingen plan B. Det finns tid att stoppa planerna och tänka om, skriver Svante Forsström.

Uppdaterad
Publicerad
Annons

Projektledarna Frumerie och Granberg ger i en artikel i SvD 21/9 bilden av att Slussens ombyggnad inte handlar om framtiden utan om dagens översvämningshot. Det är mycket välkommet med en öppen redogörelse av hur man resonerar i projektet, men den stora brådskan är faktiskt skenbar. Det behövs en långsiktig lösning och Slussenprojektet har skapat sig ett stort problem: ingen kan med hedern i behåll påstå sig veta exakt hur hög havsytan kommer att vara om 100 år! Den globala havshöjningen är ett mätbart faktum men ingen kan veta om det blir en jämn stigning i förhållande till landhöjningen i Stockholm eller om det blir stora momentana stigningar som sätter skyddet av landhöjningen ur spel.

SMHI:s utredningar är på goda grunder fulla av förbehåll och brasklappar som ”i denna beräkning”, ”med denna förutsättning”. Om något går snett faller hela ansvaret på de politiker som sätter sitt namn under besluten. Teknikerna går fria, de har ju visat att det är ett räkneexempel! Hur många politiker har den saken klar för sig?

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons