Hans Henrik Brummer:Moses Mendelssohns tankar öppnade för integration

Att fyra av Moses Mendelssohns barn konverterade till kristendomen var ingen slump. Felix farfar var en centralgestalt inom den judiska emancipationsrörelse som motsvarade 1700-talets upplysning.

Hans Henrik Brummer
Uppdaterad
Publicerad
Annons

Jerusalem under korstågens tid. Den judiske köpmannen Nathan återkommer efter en resa och får då veta att hans adopterade dotter Rebecca räddats undan en brand av en tysk tempelriddare. Nathan visar sin tacksamhet, men riddaren är avvisande. Denne svalnar ytterligare när han får reda på att Rebecca är född kristen och att Nathan rövat bort henne. Det visar sig emellertid att Nathan tagit hand om flickan när hon blivit föräldralös. Mer än så. Nathan dyrkar henne som en försonande gåva, sedan hans hustru och sju söner massakrerats av de kristna i trakten av Gaza. Inför äktenskapet mellan tempelriddaren och Nathans adoptivdotter fördjupas försoningstemat. Det är inte enbart en fråga om judiskt och kristet. Saladin, Jerusalems muslimske härskare, tycker sig känna igen sin bror i tempelriddarens drag. Saladin får bekräftelse när han ber Nathan att välsigna äktenskapet. Fråga inte mig, svarar Nathan, fråga hennes bror. Rebecca och tempelriddaren är syskon. Deras far, muslimsk riddare och bror till Saladin, hade stupat vid Askalon. Modern var kristen och hette ursprungligen von Stauffen. Det återförenade syskonparet äger två arv – ett muslimskt och ett kristet. De har en muslimsk farbror och Rebecca har vuxit upp som judinna. Tre religioner har mötts och den goda viljan råder. Det har blivit möjligt därför att varje trosföreställning är en ofullständig uppenbarelse av en högre sanning.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons