Vita med svart mask också förtryckare

Hudfärgen fortsätter att spela roll – på helt nya sätt. Samtidigt som senegalesiska kvinnor försöker göra sin hud ljusare med livsfarliga metoder, finns det vita som upplever sig vara svarta, och som vill vara svarta. Fast någon fundamental förändring i maktförhållandet mellan vita och svarta har ännu inte skett, konstaterar socialantropologen och svensk-afroamerikanskan Lena Sawyer.

Publicerad
Annons

Foto: Gunnar Lundmark

Svart och vitt – finns det verkligen någon anledning att prata om hudfärg i dagens svenska samhälle?
Jag träffade socialantropologerna Ulf Hannerz och Lena Sawyer. I samtalet med Ulf, som är vit, diskuterade vi hudfärgsrelaterade fenomen med ett ganska distanserat perspektiv. I samtalet med Lena, som är svensk-afroamerikanska, kom samtalet däremot direkt in på hennes subjektiva upplevelser av hudfärg.
Efter en stund frågade hon mig vad Ulf hade svarat angående hans relation till sin vithet. Det hade jag inte tänkt på att fråga, trots att intervjuämnet handlade om svart och vitt.
– Det är ett första bevis på att vi behöver tala om hudfärg, och kanske framförallt i vita termer. Vitt är inte ett genomskinligt attribut, ingen kategori ”bara är”. Vi är alltid i förhållande till andra. Det vitas överlägsna position har skapats i kontrast till svart.
Den vita färgen är alltså så mycket norm
i det svenska samhället att vita själva inte ser den och än mindre finner anledning att diskutera dess förhållande till det svarta, menar Lena Sawyer.
Däremot är man, med mig som vit svenska som exempel, mer än villig att betona den andra sidan av detta inbillade motsatspar, kanske inte i första hand för att beskriva just en hudfärg, utan snarare som en symbol för ett visuellt och kulturellt avvikande.
– Det finns ingen tydlig definition av svarthet i det svenska samhället i dag. Utifrån min forskning ser jag svart som en metafor för annorlundaskap. Det finns människor med afrikanskt ursprung som förhåller sig till att bli bedömda med utgångspunkt i deras hudfärg. Personer med annan utländsk bakgrund kan, utifrån upplevelsen att bli utstötta från samhället på grund av utseendet, också bygga identitet kring något slags svarthet.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons