Kvinnlig chef stressar dubbelt

Kvinnliga chefer stressar mer än manliga.

– En orsak kan vara att kvinnor är mer omvårdande både privat och i verksamheten, säger beteendevetare Per Larsson.

Publicerad
Annons

Bland kvinnliga chefer har 17 procent en så hög stressnivå att det kan drabba deras hälsa, visar en undersökning baserad på intervjuer med över 2 100 chefer som gjorts av Previa, verksamt inom företagshälsovård. Endast åtta procent av männen är lika stressade.

– Forskning som Karolinska institutet tog fram under första halvan på 00-talet, där man utgick från unga kvinnor i karriären, visar att sjukskrivningarna bland dem ökade med 274 procent. Då lyfte man fram genusperspektivet att kvinnor fortfarande tar det största ansvaret i hemmet, säger Per Larsson på Previa.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons